Om os

Lisbet Lundhøj

 

Lærer

AKT vejleder (Kommunikation, organisation og ledelse med særlig vægt på AKT problematik)

Udviklingsvejleder

Pædagogisk Diplomeksamen i psykologi

Cand.pæd.pæd. i generel pædagogik

LP vejleder (læringsmiljø og pædagogik)

Grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi

 

Jeg har arbejdet som lærer i folkeskolen, og har undervist på alle klassetrin både i normal- og specialundervisningen dog fortrinsvis på 8.-10- klassetrin.

Jeg har siden oktober 2011 arbejdet som pædagogisk psykologisk konsulent i PPR funktionen i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

40 20 40 59

Katrine Christoffersen

 

Lærer

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Grunduddannelse i kognitiv terapi og DAT (dialektisk adfærdsterapi)

 

Jeg har siden 2003 arbejdet indenfor børne- og ungeområdet som efterskolelærer, konsulent i Ungdomsringen og som pædagogisk psykologisk konsulent i PPR funktionen i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Mine kerneområder er pædagogisk psykologisk rådgivning til skoler og forældre, ungesamtaler og angstbehandling for børn og unge. Særligt er mit fokus på unge med lavt selvværd og ængstelighed. 

26 70 70 05

Sigga Gudmundsdottir

 

Psykolog med autorisation (cand.psych.aut.)

Supervisor (Systemisk Institut for Familieterapi (S.I.F)


Jeg har 13 års erfaring som psykolog og har arbejdet i en privat psykologpraksis, PPR i Nyborg, hvor jeg også har haft egen klinik. Siden oktober 2011 har jeg arbejder i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jeg har været tilknyttet PPR funktionen og løst opgaver efter Serviceloven.

 

I mit arbejde anvender bl.a. kognitiv adfærdsterapi, systemisk tilgang, herunder narrativ terapi, Reality Therapy og løsningsfokuseret korttidsterapi. Jeg er også optaget af mentalisering og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 

Jeg foretager psykologiske undersøgelser og tilbyder samtaleterapi til unge og voksne, parterapi, familiebehandling og forældreevneundersøgelser samt supervision til fagpersoner og plejefamilier.

40 24 18 08